Úvod > Projekty > Dluhové poradenství

Projekty

Projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti je laskavě podpořen Československou obchodní bankou a.s., Poštovní spořitelnou, a.s. a Magistrátem hlavního města Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Díky partnerskému přístupu jmenovaných bank je dluhové poradenství zcela nezávislé na bankovních produktech a obchodní strategii. Občanské poradny přísně dbají na nestranný a nezávislý přístup i v případech, kdy se klienti občanských poraden mohou dostat do střetu s partnerskými bankami. v roce 2008 bude do projektu začleněno 14 občanských poraden po celé republice. V roce 2016 je do projektu zapojeno 22 poraden.

Filtr na titulek      Počet zobrazených  
Číslo Titulek článku
1 Leták k projektu Dluhové poradenství na rok 2015
2 Závěrečná zpráva za rok 2014
3 Průběžná zpráva o plnění cílů v roce 2014
4 Plnění cílů projektu v roce 2013
5 Společné jmění manželů a odpovědnost manželů za dluhy
6 k dluhovému poradenství Občanské poradny v Rychnově nad Kněžnou
7 Vzali jste si člověka s dluhy? Připravte se na návštěvu exekutora

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz