Úvod > Ukončené projekty > Občanské vzdělávání > Propagační předměty

Propagační předměty

V rámci projektu byly vytvořeny propagační předměty, které byly předávány účastníkům kurzu.

 

OV.1 Reklamní předměty

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz