Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou praha  esf mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo

 

Úvod

Oblasti občanského poradenství

Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění

Občanští poradci a poradkyně Vám sdělí, v jaké šíři a výši máte nárok na státní sociální dávky, a to ať jste na rodičovské dovolené, důchodcem/důchodkyní, studentem/studentkou, se zdravotním postižením, bez práce nebo v nízkopříjmové skupině.

Sociální služby

Poradíme Vám, kam se obrátit, když se chcete zbavit závislosti, obstarat si sociální bydlení nebo zaopatřovací péči.

Sociální pojištění

Vysvětlíme Vám Vaše práva a povinnosti vyplývající z vašeho zdravotního a sociálního pojištění. Poradíme Vám, jak získat informace, které rozptýlí Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném. Pomůžeme Vám vypočítat míru mateřské dovolené, starobního a invalidního důchodu.

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost

Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.

Bydlení

Seznámíme Vás se závazky a právy, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu, právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, výměny nájemních bytů, převodu nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemene.

Rodina a mezilidské vztahy

Obraťte se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodičovská a manželská práva, řešíte rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounskou péči nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v případě domácího násilí.

Občanskoprávní vztahy

Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a smluv.

Daně a poplatky

Zdravotní a sociální pojištění

Školství a vzdělávání

Získáte od nás informace o systému školství v České republice – jak vybrat vhodné vzdělávací zařízení, ale i jaká jsou Vaše práva a povinnosti rodiče, jehož dítě chodí do školy či studuje.

Problematika zadlužování občanů

Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás týkají a jaká práva a povinnosti máte, ať jste dlužník (někomu dlužíte) či věřitel (někdo dluží Vám). A přijďte se poradit dříve, než se začnete zadlužovat, sdělíme Vám veškerá rizika spojená se zadlužením.

Ochrana spotřebitele

Spotřebitelskou oblast známe velmi dobře – sdělíme Vám jak uplatnit reklamace výrobků a služeb a seznámíme Vás s Vašimi povinnostmi.

Právní systém ČR

Zasvětíme Vás do pramenu práva a právních vztahů v ČR.

Právní systém EU

Nejsme specialisté na právní systém EU, ale pomůžeme Vám zorientovat se v právním systému EU, informujeme Vás o volném pohybu osob v rámci EU a spotřebitelských právech.

Občanské soudní řízení a jeho alternativy

Pomůžeme Vám se sepsáním žaloby, vysvětlíme systém soudů a sdělíme nutné informace v případě exekucí.

Veřejná správa

Přijďte se zeptat, jak si zařídit živnostenský list, jak se odvolat proti přestupkům, jak přihlásit pobyt Vaše zahraniční příbuzné a přátele či jak zajistit ochranu Vašich soukromých údajů.

Trestní právo

Jste-li trestně stíhán/á, podáme Vám informace o soudním řízením a uplatněním Vašich práv.

Ochrana základních práv a svobod

V občanských poradnách se dozvíte, jak se bránit diskriminace a jak jednat tak, abyste se diskriminace nedopouštěli. Podáme Vám informace o lidských právech a za jakých podmínek se můžete obrátit na ústavní soud.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz