Úvod > Projekty > Spotřebitelské poradenství > Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2014

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2014

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Závěrečná zpráva 2014

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz