Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou praha  esf mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo

 

Úvod > O nás > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Asociace občanských poraden realizuje šestým rokem projekt Spotřebitelské poradenství za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

V záplavě právních změn, které přinesl nový občanský zákoník a doprovodná legislativa k 1.1.2014 se je obtížné vyznat i pro odborníky a je se tudíž na místě důvodně obávat, že řada ustanovení unikne pozornosti veřejnosti, pro kterou tato pochopitelná, leč právně neomluvitelná neznalost zákona může mít závažné důsledky. Uplynutím lhůty jednoho roku se totiž účinky tzv. materiální publicity a domněnka správnosti údajů v katastru nemovitostí začne vztahovat i na práva zapsaná v době před účinností nového zákoníku.

4.9. 2014 proběhne od 21 h v klubu Rock Café (Národní 116/20, Praha 1) koncert skupiny J.A.R. na podporu občanských poraden AOP (Asociace občanských poraden). Na koncert bude omezen vstup jen pro účastníky zvané Asociací občanských poraden. Koncert se uskuteční pod záštitou radního pro sociální oblast, zdravotnictví a bydlení Magistrátu hl.m. Prahy  Martina Dlouhého a za finanční podpory Magistrátu hl.m. Prahy. Koncert pořádá AOP.

 

Probační a mediační služba reaguje na zvýšení podílu násilné kriminality mládeže. V roce 2013 bylo spácháno 909 násilných trestných činů pachateli mladších 18 let věku (což představuje ve srovnání s rokem 2008  navýšení o 5 procent). Tým odborníků vytvořil metodiku programu určeného mladým násilníkům nazvaného „Proti násilí“. Při tvorbě metodiky vycházeli členové vývojového týmu mimo jiné z ověřených programů ze zahraničí.

Podle aktuálních údajů ČNB zadluženost českých domácností roste a jejich úspory se tenčí. Tento fakt nezpochybňujeme, a naopak již několik let varujeme i v rámci celé Asociace občanských poraden nejen my, ale i jiné organizace, před tímto nebezpečným fenoménem, který končí „dluhovou pastí“, ze které není jen tak úniku. Po celou tuto dobu v médiích ekonomové i naši politici argumentují tím, že zadluženost českých domácností je na nižší úrovni, oproti jiným zemím Evropské Unie. Bohužel realita je jiná. Mnoho domácností žije od výplaty k výplatě. Rovněž je běžnou praxí přečerpávání účtů, využívání kontokorentu nebo kreditních karet pokud finance nevyjdou, tedy obecně známé „vysoké datum v peněžence“. Ovlivňuje to i ta skutečnost, že spousta z nás si zvykla pořizovat, zejména spotřební zboží nebo dovolené, na dluh. Prostě to, co chceme, si koupíme hned, i když na to nejsou peníze. O tom, zda bude na splácení, pokud se něco nečekaného stane, se v dané chvíli neuvažuje a následné vytloukání dluhu dluhem pak ještě celou situaci zhorší.

                                                                   

Obětí předváděcích akcí ubývá pomalu

Jako v předchozích letech, tak i v tomto roce probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V letošním roce se do projektu zapojilo 23 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky. Občanské poradny zodpověděly za první pololetí roku 2014 celkem 1081 dotazů.

V květnu 2014 byl úspěšně ukončen projekt "Otevřené dveře na trh práce“, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Univerzitou Karlovou v Praze, zahraničními partnery byly Skotská asociace občanských poraden a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho cílem bylo zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Provoz poradny REMEDIUM na dluhovém labyrintu pokračuje

Tisková zpráva ke stažení zde

Zkvalitnění systému dosavadních praxí, vzájemná spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli a také vzrůstající význam role sociálních pracovníků. Tato i další témata dnes zazněla na závěrečné konferenci, kterou uspořádala Asociace občanských poraden. Konference proběhla v Senátu pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, a to v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce“. Cílem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. „Ve své praxi se věnuji skupinám ohroženým na trhu práce a jednou z nich jsou právě absolventi. Pokud chceme této skupině pomoci najít uplatnění, pak jim musíme umožnit získat adekvátní praxi a tím zvýšit jejich atraktivnost pro budoucí zaměstnavatele. Samotné vzdělávací instituce na uplatnění svých absolventů bohužel příliš nedbají, protože za něj nenesou žádnou odpovědnost. Proto považuji projekt „Otevřené dveře na trh práce“ za zásadní a věřím, že bude jen první vlaštovkou pro podobné aktivity,“ uvedla Miluše Horská.

Již několik let klesá v České republice počet nově uzavřených sňatků a rozvodovost dosahuje téměř 50 % hranice. Vše naznačuje, že díky změnám v právní úpravě účinných k 1.1.2014 lze v letošním roce očekávat ještě nižší počet nově uzavřených sňatků a ještě vyšší míru rozvodovosti.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz