Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou praha  esf mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo

 

Úvod > O nás > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Již několik let klesá v České republice počet nově uzavřených sňatků a rozvodovost dosahuje téměř 50 % hranice. Vše naznačuje, že díky změnám v právní úpravě účinných k 1.1.2014 lze v letošním roce očekávat ještě nižší počet nově uzavřených sňatků a ještě vyšší míru rozvodovosti.

Asociace občanských poraden uspořádá během dubna semináře pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb. Cyklus seminářů proběhne v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Smyslem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. Seminář pro Ústecký kraj se uskuteční 15. dubna 2014 v Ústí nad Labem, pro Kraj Vysočina 24. dubna 2014 v Třebíči a v Moravskoslezském kraji je seminář naplánován na 30. dubna 2014 v Havířově.

 

Vzali jste si člověka s dluhy? Připravte se na návštěvu exekutora

Pozornost veřejnosti se soustředí především na nový občanský zákoník a snadno tak mohou čtenáři uniknout ostatní právní novinky, které rovněž vstoupily v účinnost k 1.1.2014. Jedna z těchto novinek nově umožňuje soudním exekutorům postihnout společné jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za manželství, ale i pro dluhy, které vznikly některému z nich před uzavřením manželství a to bez ohledu na to, že druhý z manželů o jejich existenci nemusí mít do poslední chvíle tušení.

Asociace občanských poraden začala v prosinci pilotně ověřovat výstupy projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je určený absolventům sociálně orientovaných škol. Právě čerství absolventi bez praxe patří mezi rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Pomoci jim najít uplatnění má také tento projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.  

Tento Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Otevřené dveře a pojednával o problematice zaměstnávání a uplatnění absolventů sociálně orientovaných škol v sociálních službách. Zúčastnilo se přes 20 odborníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Pozváni byli také reprezentanti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Asociace občanských poraden (AOP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pořádá konferenci věnovanou problematice opatrovnictví.

Semináře Asociace občanských poraden v PSP pod záštitou paní poslankyně Lenky Kohoutové, který se konal dne 21.2.2013, se kromě zástupců měst, obcí zúčastnili zástupci občanských poraden, dalších neziskových organizací, šéf poradkyně ministryně práce a sociálních věcí Monika Válková, představitelky Svazu měst obcí paní Hylmarová.

 

Asociace občanských poraden již čtvrtým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. V tomto období se projekt blíží ke konci, a proto již můžeme zhodnotit jeho průběh a realizaci v roce 2012.

V posledních letech se prohlubují finanční problémy Pražanů z řad seniorů a lidí v předdůchodovém věku. Mezi hlavní faktory, které způsobují předlužení, jsou: cílenější marketing na tuto cílovou skupinu, agresivnější reklama, nedostatečná zákonná regulace např. nebankovních společností, chování vymáhacích či inkasních agentur.

Asociace občanských poraden začala v dubnu tohoto roku ve spolupráci se třemi členskými občanskými poradnami – Občanskou poradnou Třebíč, Občanskou poradnou ve Frýdku-Místku pod Centrem nové naděje, Občanskou poradnou Karviná pod Slezskou diakonií realizovat partnerský projekt "Stále mám co nabídnout" - podpora uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku".

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz