Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou praha  esf mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo

 

Úvod > O nás > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Občanské poradny Asociace občanských poraden řešily v uplynulém roce 74 195 dotazů, to je nejvíce v historii této patnáctileté síťové organizace. Asociace občanských poraden (AOP) v současné době sdružuje 41 občanských poraden, které díky svým odloučeným pracovištím, působí ve více než 60 místech ČR.
Po Vánočních svátcích se většinou roztrhne pytel s různými nabídkami slev u všech druhů zboží a služeb. Z praxe občanských poraden lze tvrdit, alespoň podle zkušeností občanů, kteří se obracejí na občanské poradny, že ne každá sleva je výhodná. Nabídky různých prodejců a slevových portálů často deklarují kolik ušetří peněz běžnému spotřebiteli. Skutečnost je však mnohdy těmto tvrzením velmi vzdálená.
Asociace občanských poraden považuje poslední trend v zadlužování pražských domácností za alarmující. Nejnovější data, získaná v rámci projektu „Dluhové poradenství" podpořeného ČSOB a Era Poštovní spořitelnou, potvrzují prohlubování problémů v této oblasti.

Tisková zpráva OP České Budějovice

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. spolupracuje
s Asociací občanských poraden při realizaci těchto projektů:

• Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou problematiku - cílem projektu je
poskytovat poradenství, právně-osvětovou činnost, vytvářet informační zázemí a podpory pro
poskytování poradenství se zřetelem na bytovou problematiku. Projekt je financován MMR ČR.
• Spotřebitelské poradenství - cílem je zvyšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech
při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy.
Projekt je financován MMR ČR.
• Dluhové poradenství - cílem je zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR osobním poradenstvím,
distribucí letáků k projektu, pořádáním seminářů pro širokou veřejnost. Projekt je financován
Československou obchodní bankou a Poštovní spořitelnou.

Stále více přibývá lidí, kteří navštěvují občanské poradny se snahou řešit své dluhové problémy. Za I. pololetí roku 2011 řešily poradny více než 12 000 takových dotazů. Za stejné období loňského roku zodpověděly občanské poradny cca 8500 dotazů.
Zástupkyně britské organizace London Probation Trust školila v České republice pracovníky projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů.
V rámci projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů byla k 1. 6. 2011 zahájena činnost koordinátora služeb pro oběti trestných činů v Hradci Králové, novou koordinátorkou je paní Marie Švadlenová.
Asociace občanských poraden ve spolupráci s OP Valašské Meziříčí pořádá dne 24.6. 2011 seminář k dluhové problematice na Krajském úřadě ve Zlíně pod záštitou radní Mgr. Taťány Nersesjan.
Asociace občanských poraden již třetím rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství.
Problémy zadlužených lidí se neustále prohlubují

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz