Proseniorské aktivity

Přihlášení poradny

Podporují nás

csob_rlogo PS 2017 zakladni verze na cervenou praha  esf mpo mpsv intel logoskodaNEDEJTE SE logo     ferona-logo

 

Úvod > O nás > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Projekt realizovaný Asociací občanských poraden a jejími členskými poradnami s názvem „Prevencí proti chudobě" financovaný ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Evropského společenství, pobíhající v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, vstoupil do posledního čtvrtletí svého trvání.
Asociace občanských poraden a její členské poradny realizují od roku 2007 projekt s názvem „Dluhové poradenství" financovaný ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny, jehož cílem je poskytovat dluhové poradenství lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V rámci krajského semináře obě organizace chtějí upozornit na nejaktuálnější problémy týkající se dluhové problematiky.
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. v rámci projektu Asociace občanských poraden „Prevencí proti chudobě" pořádá již třetí setkání pracovníků v pomáhajících profesích, kteří se při své práci zabývají poradenstvím zadluženým osobám.

Projekt Asociace občanských poraden a jejích členských poraden s názvem „Dluhové poradenství", spolufinancovaný ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny, probíhá ve vybraných členských poradnách Asociace občanských poraden již od roku 2007.

Na pražské občanské poradny se obrací stále více lidí s dotazy týkajícími se dluhové problematiky. „Je evidentní, že dluhy je zatíženo stále více lidí. Podle údajů, které máme k dispozici, navštívilo pražské občanské poradny v roce 2008 celkem 889 klientů, v roce 2009 počet vzrostl na 1388 a v pouze prvním pololetí roku 2010 jsme zaznamenali 1172 dotazů v oblasti dluhové problematiky.Ve srovnání s I. pololetím roku 2009 (629dotazů) činil nárůst meziročně 86%" sděluje ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický. Na těchto číslech je zcela zřejmé, že se situace neustále vyostřuje.

Rádi bychom Vás informovali o aktuální činnosti Občanské poradny v Třebíči.
V roce 2010 jsme zahájili práci na projektu Prevencí proti chudobě aneb Jak nespadnout do dluhové pasti, jehož cílem je poskytovat odborné sociálně-právní poradenství předluženým lidem ohroženým chudobou.
Projekt „Prevencí proti chudobě", jehož cílem je vytvořit program zaměřený na prevenci proti předlužení lidem, kteří jsou ohroženi chudobou, se dostal do své druhé poloviny.
Cílem semináře je seznámit širokou odbornou veřejnost se svými dosavadními zkušenostmi v dluhové problematice, nastínit specifika Karlovarského kraje - se zaměřením na činnost karlovarské občanské poradny - v oblasti dluhové problematiky.
Chystá se další odborný seminář na aktuální téma dluhového poradenství, tentokrát v Karlových Varech pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka.
Stále více přibývá lidí, kteří navštěvují občanské poradny se snahou řešit své dluhové problémy. Za uplynulé pololetí to bylo téměř 3 200 lidí, což se blíží celkovému počtu za celý rok 2009, kdy občanské poradny navštívilo 3 800 klientů. V rámci projektu Finanční gramotnosti proti dluhové pasti, který podporují ČSOB s Poštovní spořitelnou, se podařilo mnoha lidem účinně pomoci.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz