Spotřebitelské poradenství 2020

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu je poskytování odborného spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována- především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd. Poradenství je poskytováno občanskými poradnami – členy Asociace občanských poraden. Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR (rozvíjet činnost NNO, zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobu, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy).

Tento rok bylo do projektu zapojeno 22 občanských poraden, které vprojektu poskytovaly poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a snažily se o zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Poradny poskytly za první polovinu roku 2020 přes 1000 dotazů.

Klienti ocenili spotřebitelské poradenství z důvodů možnosti jak osobního, tak i telefonického kontaktu s poradkyněmi,kdy mají možnost předložit příslušné dokumenty, získat rychlé rady a aktivní pomoc poradkyň při sepsání potřebných listin k hájení práv a oprávněných zájmů klientů.

Nejčastější dotazy klientů se týkaly odstoupení od kupních smluv (např. o sdružených dodávkách energií uzavřených při podomním prodeji), či ohledně odstoupení od úvěrových smluv. Velmi často se na poradny obrací také lidé kvůli neuznaným reklamacím a žádají o sdělení dalšího postupu. S vládními nařízeními týkající se Covid-19 se často lidé na počátku zajímali o nové podmínky státní podpory, reklamací zájezdů či ubytovacích služeb. Dále se informují a upřesňují si informace o lhůtě k vrácení zboží do14 dnů od převzetí. Doptávají se na informace s tímto spojené, jak např. postupovat při nepřevzetí zboží, nevrácení kupní ceny prodejcem atd.Naopak, co se týče předváděcích akcí, tak byl zaznamenán nižší počet klientů, což je velice pozitivní.

Do projektu byly zapojeny v roce 2020 tyto poradny:

Spotřebitelský tahák

Tisková zpráva č.1

Tisková zpráva č.2

Termín realizace projektu: 1. ledna 2020-31. prosince 2020

 

jjjjj