Spotřebitelské poradenství 2021

 • Tento projekt bude realizován i v roce 2021 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd. Poradenství je poskytováno zkušenými a proškolenými poradci z občanských poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden (AOP). Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR (rozvíjet činnost NNO, zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobu, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy).

  V roce 20121 bude do projektu zapojeno 21 občanských poraden, které budou poskytovat poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv. To povede ke zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. 

  Předpokládaný počet zodpovězených dotazů v rámci spotřebitelského poradenství za 12 měsíční trvání projektu je 2000.

   

  Do projektu jsou v roce 2021 zapojeny tyto poradny:

  - Občanská poradna Brno
  - Občanská poradna Děčín- Občanská poradna Děčín při Charitním sdružení Děčín
  - Občanská poradna Frýdek-Místek- Centrum nové naděje
  - Občanská poradna Havířov- Občanská poradna Havířov při Slezské diakonii
  - Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod
  - Občanská poradna Hradec Králové- Občanské poradenské středisko Hradec Králové
  - Občanská poradna Jičín- Soropo Jičín
  - Občanská poradna Jihlava
  - Občanská poradna Karviná- Občanská poradna Karviná při Slezské diakonii
  - Občanská poradna Moravské Budějovice
  - Občanská poradna Náchod- Občanské poradenské středisko- pobočka Náchod
  - Občanská poradna Nový Jičín- Občanská poradna Nový Jičín při Centru pro zdravotně postižené
  - Občanská poradna Nymburk- Respondeo
  - Občanská poradna Opava- Charita Opava
  - Občanská poradna Ostrava- Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
  - Občanská poradna Praha 1
  - Občanská poradna Rokycany- Poradny pro občany v nesnázích Rokycany
  - Občanská poradna Rumburk- Oblastní charita Rumburk
  - Občanská poradna Třebíč
  - Občanská poradna Vsetín- VKCI
  - Občanská poradna Žďár nad Sázavou


  jjjjj

   

  KE STAŽENÍ:

  Tisková zpráva č. 1