Finanční gramotnost a prevence zadluženosti seniorů

Senioři by měli být seznámeni s rizikovými situacemi a se svými právy tak, aby mohli určit svá práva a rozeznali špatné zacházení ze strany rodiny či širší veřejnosti. Případně mohli sami včas identifikovat případné nekalé praktiky prodejců a zprostředkovatelů a vyvarovali se tím případným následným problémům. Ke zvýšení ochrany práv seniorů je proto nezbytné posílit jejich samostatnost a zvýšit informovanost o možnostech obrany a vymahatelnosti jejich práv.

Asociace občanských poraden se dlouhodobě zabývá občanským poradenstvím, z nějž velkou část tvoří klientské dotazy týkající se finanční a dluhové problematiky. Naše dlouholetá zkušenost v oblasti právního poradenství ukazuje, že senioři musí čelit mnoha stereotypům spojeným se stářím a potýkají se s mnoha předsudky i se zhoršeným přístupem ke svým právům ze strany společnosti i blízkého okolí. Různá úroveň znevýhodnění seniorů je spojena se sníženou soběstačností a předsudky spojené s přímou i nepřímou diskriminací oproti jiným skupinám obyvatel.

V rámci projektu jsou realizovány semináře zaměřené na tyto tematické okruhy:

  • Nejčastější příčiny zadlužování seniorů (popis nejčastějších příčin zadlužování seniorů na základě zkušeností v občanských poradnách)
  • Prevence zadlužování (návody, jak postupovat v rizikových situacích, tak abychom předešli nepříjemným následkům např. podepsání nevýhodné smlouvy o spotřebitelském úvěru, smlouvy s distributorem plynu či el. energie, smlouvy na dálku atd.)
  • Konkrétní příklady zadlužování (popis konkrétních příkladů zadlužování seniorů na základě zkušeností poraden z praxe. Např. zadlužování seniorů v rámci rodiny, na základě nevýhodných spotřebitelských smluv, podomního prodeje atd.)

 

KE STAŽENÍ: 

 

 

Projekt je financován v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021