Spotřebitelské poradenství 2023

Tento projekt bude realizován i v roce 2023 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd. Poradenství je poskytováno zkušenými a proškolenými poradci z občanských poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden (AOP). Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR (rozvíjet činnost NNO, zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobu, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy).

V roce 2023 bude do projektu zapojeno 22 občanských poraden, které budou poskytovat poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv. To povede ke zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Předpokládaný počet zodpovězených dotazů v rámci spotřebitelského poradenství za 12 měsíční trvání projektu je 2000.

 

Do projektu jsou v roce 2023 zapojeny tyto poradny:

 • Občanská poradna Brno
 • Občanská poradna Děčín- Občanská poradna Děčín při Charitním sdružení Děčín
 • Občanská poradna Havířov
 • Občanská poradna Havířov při Slezské diakonii
 • Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod
 • Občanská poradna Hradec Králové- Občanské poradenské středisko Hradec Králové
 • Občanská poradna Jičín- Soropo Jičín
 • Občanská poradna Jihlava - Občanská poradna Karviná
 • Občanská poradna Karviná při Slezské diakonii
 • Občanská poradna Moravské Budějovice
 • Občanská poradna Náchod- Občanské poradenské středisko - pobočka Náchod
 • Občanská poradna Nový Jičín- Občanská poradna Nový Jičín při Centru pro zdravotně postižené
 • Občanská poradna Nové Město na Moravě- Portimo
 • Občanská poradna Nymburk- Respondeo
 • Občanská poradna Opava- Charita Opava
 • Občanská poradna Ostrava- Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 •  Občanská poradna Praha 1
 • Občanská poradna Praha 3- REMEDIUM
 • Občanská poradna Rokycany- Poradny pro občany v nesnázích Rokycany
 • Občanská poradna Rumburk- Oblastní charita Rumburk
 • Občanská poradna Třebíč
 • Občanská poradna Vsetín- VKCI - Občanská poradna Žďárnad Sázavou

 

Leták "Osobní a rodinný rozpočet v době inflačních tlaků a energetická krize ke stažení" ZDE

Tisková zpráva AOP ze dne 23.6.2023: „Stále více klientů se obrací na občanské poradny v souvislosti s energetickou krizí“  ZDE

mpo logo