Zákon o spotřebitelském úvěru je nutností

Asociace občanských poraden (AOP) pozorně sleduje projednávání zákona o spotřebitelském úvěru v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Každodenní praxe členských poraden hovoří o naprosté nutnosti přijmout zákon lépe vymezující oblast spotřebitelských půjček.

V občanských poradnách (OP) se od roku 2005 rok co rok téměř zdvojnásobuje počet klientů mající problémy s rodinnými rozpočty. V roce 2009 OP zodpovídaly již 8.335 dotazů, které se implicitně týkaly finanční problematiky (např. v roce 2006 se jednalo o necelou tisícovku dotazů). Převažující část tvoří klienti, kterým jejich dluhy přerůstají, nebo už přerostly přes hlavu.

Zkušenosti OP přitom mluví jasně: úvěry dostávají lidé, kteří nemají potřebné příjmy, smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou opatřeny přílohami, v nichž je pro laika často nesrozumitelně popsáno, kolik procent člověk přeplatí, častým nešvarem jsou rozhodčí doložky, které brání obrátit se na soud, lidem jsou podávány spotřebitelskými firmami nesrozumitelné informace o dalších výdajích (nejčastěji povinnost uzavřít pojištění) atd.

Projednávaný zákon přináší mnoho potřebných paragrafů. Realizátorka projektu „Finanční gramotností proti dluhové pasti" Jana Aglerová z AOP k zákonu uvádí: „Zákon jednoznačně napravuje zanedbaný současný stav. Za nejvýznamnější považujeme, že se spotřebitelským firmám ukládá „řádně" zjišťovat solventnost svých klientů, dále že spotřebitel může bez sankcí do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy, a že firmy by měly „srozumitelně" svým zákazníkům vysvětlovat veškeré náležitosti smlouvy jako skutečnou výši splátek, jaké jsou všechny nezbytné výdaje s uzavřením smlouvy spojené atd. Lidé se tak budou moci odpovědněji rozhodnout a zvážit rizika zadlužení."

AOP proto považuje za nanejvýše potřebné, aby zákon bez přílišných zjemňujících modifikací prošel celým legislativním procesem. Považujeme za smutný nedostatek, že Česká republika do dnešní doby neuvedla v život všechny směrnice EU zamezující diskriminaci klientů v oblasti uzavírání spotřebitelských úvěrů.

Asociace občanských poraden je neziskovou organizací poskytující bezplatné, komplexní a diskrétní sociálně-právní poradenství všem lidem bez rozdílu. Jednou z nejzávažnějších oblastí, kde je AOP činná, je oblast finančního poradenství. AOP realizuje projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti", a to za laskavé podpory ČSOB a Poštovní spořitelny. Další informace o projektu viz: www.dluhy.obcanskeporadny.cz/dluhy.

Kontaktní osoba:

Přemysl Houda
Tel.: 773 509 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.