Rizika půjček

Půjčky jsou jistým rizikem snad ve všech případech, protože s jejím vznikem se v domácnosti leccos změní. Většinou nějaká věc přibude a tím se zvýší životní standard domácnosti, ale zároveň se se splátkami zmenší objem ostatních využitelných prostředků. Důležité je pak dodržovat své povinnosti, protože při dalších krocích věřitele vůči dlužníkovi dluh narůstá i o položky, jakými jsou např. soudní výlohy, správní poplatky, náklady na exekuční řízení. Pravdou je také, že o exekuci se dlužník dozví až jako poslední, a to ve chvíli, kdy je na něj uvalena.

V přehledu níže jsou vyjmenovány nejen druhy půjček a jejich základní charakteristiky, ale také jejich nejvhodnější využití a jejich největší rizika.
• Kontokorent, který je službou bankovních společností a který umožňuje vyčerpat více peněz, než na účtu je. Má sice vyšší úrokovou sazbu než spotřebitelské úvěry, ale splácí se každým příjmem, který na účet doputuje, trvale se obnovuje a není nutné bance cokoliv prokazovat, když má klient o tuto formu půjčky zájem. Kontokorent lze považovat za rezervu, kterou banka svým klientům garantuje pro nečekané výdaje. Je naprosto nevhodný pro velké jednorázové výdaje. Rizikové je taktéž mít více účtů v kontokorentu u různých bankovních společností.
• Podobně fungují i kreditní karty, které jsou typické ještě vyšší úrokovou sazbou než kontokorent (zpravidla okolo 20%), trvale se obnovují a je vhodné je využívat je na menší výdaje. V určitých obdobích nabízejí bankovní společnosti bezúročné půjčky, splátky na kreditní karty jsou možné posílat v malých částkách. Taktéž jsou spíše rezervou. Nevhodné jsou pro výběry z bankomatu, pro velké jednorázové výdaje, splácení jedné kreditní karty jinou.
• Splátkový prodej dnes hojně nabízený a inzerovaný má také své opodstatnění. Poskytuje se přímo v obchodech a jeho úroková sazba se pohybuje zhruba mezi 20-30%, bývá možné využít sezónních zvýhodněných akcí prodeje bez navýšení. Splátkový prodej je vhodný pro akční nabídky a větší izolované výdaje (klasicky vybavení domácnosti). Naopak zcela nevýhodné je použití splátkového prodeje jako dlouhodobé záležitosti, odkládání splácení a minimalizace splátek pod hladinu reálné možnosti splácet, případně časté nákupy na splátkový prodej (kumulace povinností a nebezpečí dluhové pasti).
• Hotovostní neúčelový úvěr je nejčastější produkt bankovních i nebankovních společností, který má také nejširší využití. Má vysokou úrokovou sazbu, zejména v tomto případě je na místě důkladná rozvaha, proč, kolik a na jak dlouho si klient půjčí. Smysl vzít si takovou půjčku má tehdy, když by si klient jinak vzal několik účelových úvěrů a nakumuloval si tak dluhy i s úrokovými sazbami, které by v součtu převýšily samotnou úrokovou sazbu neúčelového hotovostního úvěru. Není vhodné si tento druh půjčky zařídit pro předměty s krátkodobou hodnotou nebo dobou využitelnosti nebo jako splátku jiných dluhů.
• Finanční leasing je půjčka spojená nejčastěji s koupí auta. Výhodný je u nových aut, kde je nízká úroková sazba a ještě ke všemu může leasing zpřístupnit levnější pojištění, možné jsou i sezónní akční nabídky snížené úrokové sazby nebo nulové úrokové sazby na určité období. Riziku se klient vystavuje v případě, že si pořizuje na leasing auto starší, kde je vyšší úroková sazba a životnost tohoto auta je již kratší, riziko poruch vyšší. Dalším problematickým faktem je skutečnost, že až do splacení veškerých závazků je auto majetkem leasingové společnosti, může tedy dojít k zabavení vozu - peníze se ale nevrací, zůstávají leasingové společnosti. Předčasné splacení leasingu bývá finančně sankcionizované.
• Hypotéka jako zajištění financí pro řešení otázky bydlení je poskytována na velké částky s nízkou úrokovou sazbou s dlouhodobou splatností. Při koupi bydlení pro rodinu nebo jednotlivce při zajištění finančního zdroje pro splátky je hypotéka dobrým řešením. Nutné je vzít na vědomí, že na opravdu dlouhou dobu musí domácnost počítat s poměrně vysokými výdaji na bydlení. Nejčastějšími chybami u hypoték jsou kromě přerušení splácení i předčasné splácení, kde opět může být předčasné splacení hypotéky finančně sankcionizováno. Hypotéku nemá příliš smysl pořizovat na nemovitost, se kterou má kupující krátkodobé plány. Výše hypotéky a doba splatnosti by měly být zvažovány a nevoleny v extrémních hodnotách, procentní úroková sazba by měla být minimální.

Celkově platí, že v případě půjček musí klient dávat pozor, od koho, kolik, na jak dlouho, s jakou úrokovou sazbou, s jakými sankcemi při nedodržení podmínek smlouvy a s jakou měsíční splátkou si půjčuje. Pozornost je vhodné věnovat dalším bodům smlouvy, jako jsou podmínky fixace, odklady splátek, flexibilita úvěru, rozhodčí doložka, úroky z prodlení. Roli v rozpočtu domácnosti hraje mimo výše příjmu, který pokryje zejména nutné hlavní a vedlejší výdaje, i šetření. Domácnost či jednotlivec zatížený půjčkami na určitou dobu zpravidla musí omezit své výdaje a šetřit, jak nejlépe to jde.

Jak ukazují případy evidované v občanských poradnách, lidé často kombinují půjčky i navzdory vědomí, že nebudou schopni svým závazkům dostát. Příklad z Valašského Meziříčí hovořící za početnou skupinu podobných kauz popisuje případ ženy ve starobním důchodu, který pobírá v minimální výši cca 5.200 Kč. Za byt hradí téměř 3.800 Kč. Žena přes svůj nízký příjem má žena několik půjček u nebankovních firem, prostřednictvím kterých pomáhala svým dětem nebo si pořizovala různé věci - sedačku, ledničku, apod. Pokud sečteme náklady na bydlení a sumu splátek na půjčky je žena v mínusu a je zřejmé, že nemůže měsíčně vše uhradit. Žena se dostává do situace, kdy pravidelně nehradí platby za bydlení. Kromě hrozby exekuce za nesplácené půjčky navíc ještě nad touto paní visí hrozba bezdomovectví.