Poptávka občanů po dluhovém poradenství stále stoupá

Projekt Asociace občanských poraden a jejích členských poraden s názvem „Dluhové poradenství", spolufinancovaný ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny, probíhá ve vybraných členských poradnách Asociace občanských poraden již od roku 2007.

Asociace občanských poraden a Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s. v Ostravě uspořádaly dne 25.10.2010 od 9:00 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje seminář pod záštitou hejtmana Jaroslava Palase Moravskoslezského kraje. Důvodem pořádání semináře je nejen zvýšení informovanosti o aktivitách v oblasti, ale také předání praktických zkušeností, které jsou pro citlivou oblast dluhů velice cenné.

Projekt je zaměřen na řešení dluhové problematiky klientů občanských poraden, kteří nejsou schopni své finanční závazky vyřešit vlastními silami. „Lidé často spadnou do nevinně vypadajících dluhů, jejichž likvidaci považují za reálnou. Často se bohužel jejich finanční situace změní, například po ztrátě zaměstnání, událostech v rodině nebo při zhoršení zdravotního stavu. Poté se rozhodnou řešit finanční závazky náhradními cestami, které mnohdy situaci ještě zhorší. Lidé pak přijdou do občanské poradny s několikrát vyššími dluhy a z nich vyplývajícími velmi závažnými důsledky," říká realizátorka projektu Kateřina Plháková.

V případě zmíněné občanské poradny v Ostravě počet dotazů týkajících se dluhové problematiky viditelně stoupá.. Při porovnání počtu případů zadluženosti za leden až září 2009, kdy občanskou poradnu v Ostravě a její detašované pracoviště v Šumperku navštívilo celkem 266 lidí a stejného období roku 2010, kdy byl počet klientů celkem 520, vyplývá, že počet návštěv v ostravské poradně a v Šumperku vzrostl o 254 klientů, což činí 95,5%.

Zde si můžete stáhnout pozvánku na seminář v Ostravě.