Počet zadlužených lidí, kteří se obracejí na občanské poradny stále stoupá

Stále více přibývá lidí, kteří navštěvují občanské poradny se snahou řešit své dluhové problémy. Za I. pololetí roku 2011 řešily poradny více než 12 000 takových dotazů. Za stejné období loňského roku zodpověděly občanské poradny cca 8500 dotazů.

Asociace občanských poraden považuje poslední trend v zadlužování pražských domácností za alarmující. Poslední statistiky jednoznačně potvrzují nepříznivý trend prohlubování problémů s dluhy občanů ČR . Nejnovější čísla, získaná v rámci projektu „Dluhové poradenství" podpořeného ČSOB a Era Poštovní spořitelnou, potvrzují nárůst problémů a s tím spojené zvýšené poptávky veřejnosti po službách občanských poraden.

„Lidé se na občanskou poradnu obracejí nejčastěji s problémy spojenými s insolvencí a následky z toho vyplývajícími jako jsou exekuce, problémy s vymahačskými firmami nebo oddlužovacími společnostmi. Snažíme se s klientem probrat jaké jsou jeho možnosti, určit které dluhy jsou pro něj nejvíce ohrožující. Následně navrhneme možná řešení a informujeme klienta o možných důsledcích." říká ředitel AOP Stanislav Skalický.

Dalším faktorem zvyšujícího se počtu lidí, kteří navštěvují poradny, je velmi snadná dostupnost půjček prakticky na cokoliv a podmínky k získání půjčky jsou značně benevolentní. Lidé se tak lehce dostanou do začarovaného kruhu půjček a splácení, což často vede k zoufalé situaci, kdy se rodiny i jednotlivci ocitají na samotné hraně životního minima.

Asociace občanských poraden a Občanská poradny Jihlava a Třebíč pořádají dne 22.11.2011 od 9:00 v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina seminář k dluhové problematice pod záštitou radního pro sociální oblast Mgr. Petra Krčála . Důvodem pořádání semináře je nejen zvýšení informovanosti o aktivitách v oblasti, ale také předání praktických zkušeností, které jsou pro citlivou oblast dluhové problematiky velice cenné. Na semináři vystoupí zástupci občanských poraden, organizace Člověk v tísni, Sdružení pro probaci a mediaci v justici. O své zkušenosti v oblasti poskytování půjček se také podělí pracovník bankovního sektoru.