Zadluženost ohrožuje nejen nízkopříjmové domácnosti

„Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme."Orson Welles

Každý člověk má jiné preference, jiný žebříček hodnot, jinou míru uspokojení svých potřeb a podle toho se odvíjí i jeho ekonomické uvažování, které nás ovlivňuje celý život, aniž bychom si to uvědomovali. Ekonomické myšlení jednotlivců a domácností by mělo být založeno na racionálním uvažování i finanční inteligenci, tedy na finanční gramotnosti a to nejenom ve vztahu k domácímu rozpočtu, ale hlavně ve vztahu k zadlužování. Jistě pokud se někdo uváže jakoukoliv půjčkou, je schopen ji splácet a rozumí všem úskalím, která mohou nastat, pak je vše v pořádku, zadlužení je efektivní, uvážené (např. k podnikání, bytové výstavbě apod.). Rizikové je však zadlužování, kdy subjekty nejsou schopny porozumět závazkům, neuváženě se zadlužují, nejsou schopny splácet, nebo půjčky používají na zaplacení půjček předešlých. Takové zadlužování pak nevyhnutelně vede k platební neschopnosti, která končí exekucemi majetku, osobním bankrotem, sociálním vyloučením nebo v některých případech motivuje dlužníky k sebevraždě či páchání trestné činnosti. Obecně tedy lze konstatovat, že do neschopnosti splácet a do dluhové pasti se občané dostávají svou vlastní neuvážeností, nedbalostí a lehkomyslným přístupem.

Během roku 2011 díky inflaci vzrostly spotřebitelské ceny z 2,4 procent na 3,5 procenta, což se odrazilo ve zvýšení snížené sazby DPH a mělo negativní dopad zejména na ceny základních potravin, bydlení, dopravy, energií a služeb celkově. Pro zadlužené domácnosti i jednotlivce to znamenalo jediné, navýšení výdajů z už tak vypjatého domácího rozpočtu. V současné době jsou neschopností splácet své závazky ohroženy už nejen nízkopříjmové domácnosti, ale i domácnosti se středními příjmy.

Celkový vývoj na finančním trhu a zhoršená bonita klientů společností poskytujících hypotéky, úvěry, leasingy znamenala regulaci a finanční obezřetnost. Rovněž však přispěla k rozmachu jiných subjektů, které zneužívají tíživé situace zadlužených domácností a to nejenom nabízením lehce dostupných a zdánlivě výhodných půjček nebo úvěrů, ale i nabídkou možnosti zastupování v jednání týkajícím se splácení pohledávek za dlužníky. Slibují 100% oddlužení nebo rádoby zázračnou pomoc, která vyřeší neschopnost splácet za dlužníky. Vidina snadného a rychlého řešení tíživé situace bohužel ještě více potlačuje racionální myšlení zadluženého jedince. Poradci Občanské poradny při Oblastní charitě Rumburk i Asociace občanských poraden varují před takou pomocí a radí být ve střehu.

„Lidé by se měli mít na pozoru a nepodléhat klamavému zdání, že někdo druhý za ně vyřeší jejich potíže se splácením, aniž by se sami přičinili, nebo se museli vážně zaobírat řešením své tíživé finanční situace. Většinou takovéto řešení ještě celou situaci zhorší a dlužníka dostane do neúnosného postavení vůči věřitelům. Občané by měli před učiněním takového kroku vše řádně uvážit, popřípadě zkonzultovat takovéto kroky s odborníky." řekla Pavla Nekudová vedoucí Občanské poradny Rumburk.

Podrobné informace o sociálních službách Oblastní charity Rumburk jsou k dispozici na www.charitarumburk.cz .

Logo Charity ČR je ke stažení na http://charitarumburk.cz/tiskovy-servis/ .

Místo: Rumburk, datum: 1. 5. 2012
Autor: Pavla Nekudová, DiS. , Oblastní charita Rumburk
Kontakt: Pavla Nekudová, DiS., Vedoucí OP, 412 384 745, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.