Zadlužení obyvatel neustále roste

Je nutné se zadlužovat? Podle toho, co vidíme ve společnosti, to vypadá, že bez půjček není skoro možné žít.

Půjčky na bydlení, vybavení bytu, auta, spotřebitelské půjčky. Snadno se půjčuje, těžce se splácí. Stačí pak přijít o práci nebo nevydělávat tolik co dříve, onemocnět, rozvést se. A už se roztočí dluhová spirála, ze které dost často není úniku. Mezi typické případy patří například příběh pana Petra. Půjčil si, aby si mohl koupit lepší televizi – domácí kino. Splácel řádně do doby, než mu v práci snížili plat a za byt zvýšili nájemné. Podle smlouvy o půjčce ho čekalo za zdržené splátky tučné penále. Vzal si tedy další půjčku a pak další dvě, aby mohl splatit ty předchozí. Celková dlužná částka včetně následných soudních výloh, nákladů na právníka a exekutora vyrostla do závratné výše. Přišel v exekuci o majetek a bude zbylou část dluhu ještě dlouho splácet.

Občanská poradna Jihlava zadluženým a předluženým klientům bezplatně pomáhá. Již pátým rokem pracuje Občanská poradna Jihlava v celorepublikovém projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství", který je financovaný ČSOB a Poštovní spořitelnou. V projektu reagujeme na nebezpečnou situaci v zadlužování společnosti. Zadlužení občanů v České republice činí podle údajů ČNB v současné době již 1,11 bilionu Kč. Pro srovnání bylo ve stejném období loňského roku zadlužení v hodnotě 1,085 bilionu Kč. Za touto sumou se skrývají osudy tisíce nešťastných lidí, kteří nejsou schopni svou situaci řešit. Poradci s nimi rozebírají jejich složitou situaci, provází je v některých případech tzv. oddlužením neboli insolvencí, sestavují s nimi rodinný finanční rozpočet, radí při jednání s věřiteli atd. A co poradna považuje za nejlepší způsob, jak se nezadlužit? Nepůjčovat si. A opatření ze strany státu? Zajistit lidem práci a nastavit jasné, vymahatelné právní prostředí. Ale to jsme asi již pravděpodobně v oblasti sci fi.