Oddlužení neboli osobní bankrot

Dne 20. září se v prostorách Úřadu městské části Praha 2 konal bezplatný seminář na téma „Oddlužení neboli osobní bankrot". Jednalo se již o třetí seminář z plánovaného cyklu seminářů pro rok 2012.

Seminář pořádala Občanská poradna o. s. Společnou cestou společně s Humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2. Seminář byl realizován v rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství", který je financován ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny. Cílem semináře a potažmo celého projektu je přispět ke zvýšení finanční gramotnosti laické i odborné veřejnosti, pro které byl seminář určen.

Přednášejícími byli JUDr. Ondřej Načeradský, vedoucí občanské poradny o. s. Společnou cestou a Mgr. Petra Skuhrová, poradkyně pracující tamtéž. Seminář byl rozdělen do dvou částí.

V úvodu první části byli účastníci seznámeni s rozdíly mezi exekučním a insolvenčním řízením. Následně jim přednášející vysvětlil podmínky a podstatu úpadku a hrozícího úpadku, který je jedním z nezbytných předpokladů pro vstup do oddlužení. Přednášející se také zaměřil na způsoby řešení úpadku či hrozícího úpadku. Poté byli účastníci informováni o podmínkách, které je nutné splňovat při vstupu do oddlužení. Přednášející každou z nich vysvětlila a upozornila na výjimky a možné odchylky.

V druhé části semináře byla pozornost přednášejících zaměřena nejprve na problematiku společného oddlužení manželů, která je doposud upravena pouze judikaturou vrchních soudů a nikoliv zákonem. Převážná část druhého bloku byla věnována formuláři návrhu na povolení oddlužení a jeho vyplnění. Výklad byl prakticky zaměřen a účastníci měli v obou blocích prostor pro kladení dotazů, které jim přednášející obratem zodpověděli.

Další seminář je plánován na 8. listopadu 2012. Tématem semináře bude „Společné jmění manželů a dluhy, problematika směnek". Seminář bude rozdělen na dvě tématické části. V rámci první budou účastníci informování o zákonném nastavení společného jmění manželů a jaké jsou od něj přípustné odchylky. Dále bude řešena odpovědnost manželů za závazky vzniklé některému z manželů či oběma manželům za trvání manželství. Rozebrány budou též důsledky režimu společného jmění na případnou exekuci. Druhá část se zaměří na problematiku směnek, coby u rizikových půjček často používaného nástroje k zajištění úhrady dluhu, který však může být velice snadno zneužit. Důraz bude kladen na vysvětlení specifického režimu směnek, v jehož důsledku již od neuváženého podpisu nemusí být cesty zpět. Seminář bude vhodný pro laickou i odbornou veřejnost.