Splácení už možné není, tak pomůže oddlužení

Mnoho občanů nejen ve Šluknovském výběžku, ale i v celé ČR se potýká s problémem, jak splácet své závazky. Tento problém řeší nejen ti, kteří se vědomě či nevědomě dostali do dluhové pasti, ale řeší to mnoho domácností, které musí ze svých peněženek vytáhnout více peněz díky růstu cen energií, a potravin, které na rozdíl od mezd a platů rostou snad každým měsícem. Nebo to řeší lidé, kteří se díky nemoci či ztrátě zaměstnání dostali do nepříznivé životní situace.

Je jedno, proč a co vedlo k potížím splácet své závazky, ale je důležité jak z toho ven. Bohužel většině občanů se jako jediné světýlko v tunelu dluhů zjevuje využití insolvenčního zákona a vyhlášení osobního bankrotu. V naší poradně pomáháme občanům s dluhy, řešíme nejen domácí rozpočty, exekuce, ale i podávání návrhů na oddlužení, tedy lidově řečeno vyhlašování osobních bankrotů. Realita je ovšem taková, že ze 100% uživatelů služeb, kteří řeší dluhy a chtějí se oddlužit, jen mizivé procento cca 9%, splní podmínky oddlužení a osobní bankrot je jim povolen.

Nejčastějším důvodem, který hraje negativní, ale velmi důležitou roli u zadlužených občanů Šluknovského výběžku v povolení oddlužení, je nezaměstnanost, nebo nízký příjem oproti výši pohledávek. Dlužník totiž musí být podle zákona nejen schopen uhradit všem nezajištěným věřitelům za dobu 5 let minimální výši 30% plnění, ale musí být schopen uhradit v plné výši odměnu insolvenčnímu správci, která činí za pět let 65.340,- Kč a podle rozhodnutí soudu musí uhradit insolvenčnímu soudu i zálohu na náklady insolvenčního řízení. Tato záloha je u každého dlužníka jiná, soud má zákonem dané rozpětí 0,00 Kč až 50.000,00 Kč. Z praxe u klientů, kterým díky pomoci naší poradny bylo v minulých letech oddlužení povoleno se zálohy na náklady insolvenčního řízení pohybovaly do maximální výše 10.000,0 Kč. V poradně jsme se setkali i se zálohou ve výši 30.000,- Kč a 50.000,- Kč, ovšem byli to klienti, kterým návrhy zpracovávaly jiné poradny, nebo společnosti, které založily svou výdělečnou činnost právě na „rádoby" oddlužování občanů. Před takovými společnostmi bych chtěla varovat. Nejen, že za vypracování návrhu musíte zaplatit, ale často jsou návrhy zpracovány špatně, nebo jen účelově a klient nedostane ani zásadní informace, které by měl vědět. Rozhodně není upozorněn, že jeho návrh nebude přijat, tedy že povolení oddlužení bude zamítnuto a on tak platí za vypracování návrhu zcela zbytečné peníze. Bohužel se ještě rozmohla praxe, že takové společnosti navádějí zadlužené občany k tomu, aby si účelově sepsali s třetí osobou smlouvu o důchodu/výživě, kdy se třetí osoba zaváže po dobu 5 let přispívat dlužníkovi na jeho živobytí určitou částkou. Mnoho lidí se domnívá, že soud neprohlédne takovéto účelové sepsání smlouvy, ale to je omyl a je to i důvod, proč je pak požadována vysoká záloha na insolvenční řízení. Sepsání návrhu na povolení oddlužení a povinných příloh, není jednoduchá věc. Rozhodně ani návod, který je k dispozici přímo u formuláře obyčejnému človíčkovi moc nepomůže, ale určitě je v silách každého z nás zjistit si podstatné informace, a tím pádem nepodporovat někoho, kdo parazituje na neštěstí druhých.

V naší poradně pomáháme lidem zcela zdarma i se sepsáním návrhu na povolení oddlužení a každý klient je hned zpočátku seznámen nejen s důležitými informacemi, které jsou spojeny s tímto institutem, ale i s tím, jakou má šanci na povolení osobního bankrotu. Pak už je jen na něm, jak se rozhodne. V každém případě, pokud máte potíže se splácením a máte pocit, že jedině návrh na povolení oddlužení vám pomůže, můžete se obrátit na naši poradnu, nebo máte možnost účastnit se semináře, který je určen pro širokou veřejnost a který bude zaměřen právě na osobní bankrot a vyplňování návrhu na povolení oddlužení. Konat se bude v prostorách Oblastní charity Rumburk dne 27. 3. 2013 od 15.00 hodin, všichni jste srdečně zváni.

Podrobné informace o sociálních službách Oblastní charity Rumburk jsou k dispozici na www.charitarumburk.cz .

Logo Charity ČR je ke stažení na http://charitarumburk.cz/tiskovy-servis/

 Pozvánka na seminář