Průběžná zpráva o plnění cílů v roce 2014

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2014 Průběžná zpráva 2014