Průběžná zpráva o plnění cílů k 30.6.2015

Informace o průběhu projektu Dluhové poradenství v 1. pololetí 2015, realizovaného za finanční podpory ČSOB a Era, si můžete přečíst zde:

Průběžná zpráva_1. pololetí 2015