Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

jjjjj

Kazuistiky za rok 2018

V roce 2018, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovala každá zapojená poradna tři kazuistiky v oblasti spotřebitelství, které popisují konkrétní problém a možnosti jeho řešení.

Pokračovat ve čtení