Obecné zaměření projektu v roce 2009

Asociace občanských poraden by se chtěla paralelně se systémovým zkvalitňováním poradenství v spotřebitelské oblasti v tomto roce zapojit do systému mimosoudního vyrovnání sporů mezi znesvářenými stranami. Připravuje se právní norma, do jejíhož obsahu bychom rádi promítli své vlastní zkušenosti podepřené celorepublikovou sítí čtyřiceti OP.

Zde si můžete stáhnout seznam poraden, které jsou zapojeny do projektu.

Tiskové zprávy k projektu naleznete na hlavní straně webu Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz

Na základě statistických dat občanských poraden zapojených v projektu jsme sepsali monitoring, který popisuje základní problémové okruhy v oblasti ochrany spotřebitele na základě toho, jak byly v poradnách reflektovány: monitoring problematiky ochrany spotebitele.

Monitoring obsahuje následující přílohy s kasuistikami:

priloha1.doc

priloha2.doc

priloha3.doc

priloha4.doc

priloha5.doc

priloha6.doc

Zde si můžete stáhnout kompletní seznam kasuistik vzniklých v rámci projektu.