Spotřebitelské poradenství v roce 2010

Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2010. Do projektu je zapojeno celkem 35 poraden z celé České republiky, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit problémy spojené se spotřebitelstvím.

Sledována je především problematika smluvních vztahů a vymáhání spotřebitelských práv. Z následující tabulky a grafu je možné vyčíst, kolik konzultací v občanských poradnách bylo poskytnuto v prvním pololetí tohoto roku, a které oblasti dotazů byly nejfrekventovanější.

Tabulka-poet_konzultac

Jak uvádí tabulka výše, nejvíce konzultací v oblasti spotřebitelství bylo poskytnuto v poradně na Praze 1 a v Plzni. Celkem bylo poskytnuto 853 konzultací.

Graf-klasifikace_dotaz

Tento graf napovídá, že nejvíce klientů se v prvním pololetí roku 2010 na poradny obracelo v problematice vymáhání práv spotřebitele, v počtu 457, což je 58% všech spotřebitelských dotazů. O problematiku smluvních vztahů se zajímalo 262 klientů, kteří tvořili podíl 33%. Ostatní dotazy tvoří 9% z celkového počtu 791 dotazů.