Zhodnocení realizace projektu za 1. čtvrtletí 2011

V prvním čtvrtletí realizace projektu Spotřebitelské poradenství bychom rádi zmínili nejdůležitější události související s projektem.

Občanské poradny v rámci projektu zpracovávají kazuistiky, které poukazují na nejčastější, případně na nejzávažnější případy, kdy dochází k narušování práv spotřebitelů.

V lednu 2011 vystoupil ředitel AOP v Českém rozhlase Regiony s problematikou týkající se spotřebitelských úvěrů.

Počet dotazů za první čtvrtletí realizace projektu:

Ochrana spotřebitele celkem: 477

Smluvní vztahy: 205

Vymáhání práv spotřebitele: 232

Ostatní: 37