Občanské poradny pomáhají spotřebitelům - tisková zpráva

Asociace občanských poraden poskytuje prostřednictvím svých členských poraden odborné sociální poradenství mimo jiné i v oblasti spotřebitelství. Poradenství v této oblasti je realizováno v rámci projektu Spotřebitelské poradenství, který je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

V prvním čtvrtletí roku 2012 poradci zodpověděli v rámci tohoto projektu 443 dotazů. Dotazy občanů se týkaly především ochrany spotřebitelských práv ve vztahu k reklamacím a odstoupení od kupních smluv, velký počet dotazů se však týkal oblasti spotřebitelských úvěrů.

Asociace občanských poraden konstatuje, že od přijetí Zákona o spotřebitelském úvěru došlo ke zlepšení situace v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Praxe po přijetí tohoto zákona ukázala, že byla reálně posílena práva spotřebitele. V současné době předkládá Ministerstvo financí další návrhy na zlepšení.

V navrhované novelizaci Zákona o spotřebitelském úvěru předkládaném Ministerstvem financí jsou zakotvena další opatření, která posílí práva spotřebitele. Např. lhůta 14 dnů pro možnost odstoupení od smlouvy se zprostředkovateli úvěru bez sankce je dalším pokrokem, který rozšiřuje právo odstoupení spotřebitele i odstoupení od smlouvy se zprostředkovatelem. Dříve se tato možnost odstoupení od smlouvy dala uplatnit pouze u smluv se samotným poskytovatelem úvěru.

Také zákaz používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry zamezí jejich dalšímu zneužívání k obohacování na úkor spotřebitele. Zákon by měl také zamezit zneužívání telefonních linek s předčíslím 9 k obohacování se na úkor spotřebitele.

Vítáme v podstatě všechna tato opatření, protože zlepšují postavení spotřebitele ve vztahu k poskytovateli spotřebních úvěrů. Některé otázky ale pravděpodobně zůstávají nedořešeny. Např. rozhodčí doložky by měly být podle našeho názoru zcela zakázány v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů, protože velice často tento nástroj slouží poskytovateli jako prostředek k úspěšnému vymáhání nepřiměřených sankcí při sebemenším porušení smluvních podmínek. V současné době sice rozhodčí doložka musí být už na zvláštním dokumentu, nesmí se skrývat ve smlouvě, ale zakázána není, takže to nebrání stále výše uvedenému zneužívání.

Uvítali bychom také další zákonnou úpravu RPSN. Nejenom její přesnější vymezení, ale i stanovení její výše. Je jasné, že tato záležitost je značně problematická, protože by zde muselo být určité odstupňování. U nižších úvěrů by musela být RPSN vyšší, protože fixní náklady jsou stejné u rozdílně vysokých úvěrů.