Průběžná zpráva o plnění cílů projektu v roce 2012

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.