Tisková zpráva OP Praha 2

17.9.2012 proběhla v Klubu aktivního stáří při Centru sociálních služeb Praha 2 přednáška na téma rizika podomního prodeje a předváděcích akcí. Přednášejícím byl JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské poradny o.s. Společnou cestou, který se snažil upozornit seniory na nebezpečí, která pro ně mohou plynout z vpuštění neznámého člověka do bytu, účasti na předváděcích akcích či neuváženého podepisování listin.

Je smutnou realitou, že pro řadu „podnikavců" přestavují lidé v seniorském věku lákavý cíl, ať již jde o zločince čekajícího na nestřežený okamžik, aby jim mohl odcizit úspory, prodejce snažícího se prodat jim často předražené či nekvalitní zboží nebo třeba zástupce distribučních společností předhánějící se v tvrzeních, že právě jejich elektřina či plyn jsou ty nejvýhodnější na trhu. Zpravidla se spoléhají na to, že senior bude důvěřivější, nebude se tolik orientovat v aktuálních souvislostech, snáze podlehne přímému či nepřímému nátlaku a manipulaci. Často také kalkulují s tím, že nebude mít odvahu pustit se do soudního sporu a nakonec se raději smíří se ztrátou finančních prostředků.

Bohužel je v dnešní době nutné seniorům obecně doporučit, aby byli vůči neznámým lidem náležitě podezřívaví. Jsou známy případy, kdy byli senioři okradeni pod nejrůznějšími záminkami sahajícími od nabídky pomoci odnosu nákupní tašky, přes falešné plynaře či policisty až po zloděje vydávající se za příbuzné. „Pokud někdo chce vstoupit do bytu, měl by být schopen prokázat svoji identitu a důvod, proč chce do bytu vstoupit. Zazvoní-li mi tedy u bytu muž, který tvrdí, že přišel udělat odečet plynu, mohu ho požádat, aby prokázal svoji totožnost a vpustit ho do bytu až poté, co si u jeho zaměstnavatele telefonicky ověřím, že jde skutečně o jejich zaměstnance, který má u mě odečet provést," radí Ondřej Načeradský.

V rámci přednášky byli senioři upozorněni, že nejvhodnější je do bytu nikoho cizího nepouštět a na předváděcí akce nejezdit. Nabízí-li jim pak někdo k podpisu smlouvy, je vždy moudré smlouvu nepodepisovat na místě a požádat, aby si jí mohli v klidu sami pročíst a probrat jí s rodinou, přáteli či odborníkem. Seriózní prodejce by s něčím takovým neměl mít problém a pokud senior narazí na někoho, kdo mu nechce poskytnout čas na rozmyšlenou, měl by okamžitě zbystřit, jelikož se ho pravděpodobně pokouší obalamutit.

S účastníky přednášky byl rovněž rozebrán postup v situaci, kdy již došlo k podpisu takovéto smlouvy. Zákon zpravidla umožňuje od těchto smluv ve lhůtě 14 dnů odstoupit, ale nejde o mnoho času, pokud uvážíme, že se během těchto dní musí spotřebitel nejen pro odstoupení od smlouvy rozhodnout, ale také ho stihnout sepsat a doručit adresátovi. „Každému se může stát, že podlehne nátlaku a neuváženě něco podepíše. Proto ostatně zákon u těchto forem prodeje umožňuje spotřebitelům od smlouvy odstoupit. Důležité je však situaci řešit včas. Nejen seniorům lze doporučit, aby se neprodleně po podepsání takovéto smlouvy s někým poradili, jestli by nebylo lepší od smlouvy odstoupit. Vyhledá-li spotřebitel pomoc odborníka až s delším časovým odstupem, nemusí být již situace právně řešitelná," varuje Ondřej Načeradský.