Spotřebitelé se na poradny obracejí nejčastěji po Vánocích

Asociace občanských poraden již čtvrtým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. V tomto období se projekt blíží ke konci, a proto již můžeme zhodnotit jeho průběh a realizaci v roce 2012.

V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 14 poradnách. Za uplynulá tři čtvrtletí bylo realizováno celkem 12 seminářů pro veřejnost v různých městech, kde se projekt realizuje. Celkem se seminářů zúčastnilo 272 posluchačů z řad široké veřejnosti. Semináře byly zaměřeny na problémy spojené se spotřebitelskými tématy, jako podomní prodej, předváděcí akce, nákupy na splátky a další.

Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 1189 dotazů od 1023 klientů. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci v prvním čtvrtletí (448), což je většinou způsobeno obdobím po Vánocích, kdy lidé potřebují vyměnit či reklamovat zboží, které buď dostali darem, nebo sami darovali.

„Je zřejmé, že i přes rozsáhlou osvětu veřejnosti, o kterou se snažíme nejen my, ale i další organizace, se na občanské poradny stále častěji obrací zoufalí lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, kdy se nechají napálit na předváděcích akcích, nejsou jim uznány oprávněné reklamace a podobně. Jako příklad mohu uvést případ paní Věry v důchodovém věku, která byla na předváděcím zájezdu firmy, která prodává nerezové nádobí a další vybavení do domácnosti. Byl jí tradičně slíben oběd a ujištění, že si nemusí nic koupit. Paní Věra byla ráda, že se po nějaké době opět dostane do společnosti a proto jela. Na místě ji však reprezentantka firmy donutila podepsat kupní smlouvu na lampu, kterou vůbec nepotřebuje a ani jí nechtěla. Nyní neví, jak smlouvu vypovědět. " uvádí koordinátorka projektu Kateřina Plháková.