Závěrečná zpráva k projektu

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu, na který byla v roce 2012 poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.