Průběžná zpráva o plnění cílů projektu v roce 2013

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.