Projekt Spotřebitelské poradenství pomáhá lidem již 5 let

Asociace občanských poraden již pátým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 22 poradnách. Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 2323 dotazů od 1921 klientů. V roce 2012 počet dotazů činil 1455. Můžeme zde pozorovat růst dotazování a tudíž i nezbytnost tohoto projektu. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci ve třetím čtvrtletí (670).

Nejvíce a stále častěji se na občanské poradny obrací lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, nechají se na předváděcích akcích různého typu přesvědčit a nakoupí zboží za předraženou cenu či nejsou jim uznány oprávněné reklamace. Dále se na poradny obracejí lidé s dotazy ohledně ukončení a výpovědí kupních a spotřebitelských smluv. Častými klienty poraden jsou právě lidé v důchodovém věku, kteří jsou velmi často obětí předváděcích akcí. Na akce jsou nalákány pod příslibem obědu či dárku zdarma, ale pak odcházejí s nádobím či spotřebiči za desítky tisíc.