Závěrečná zpráva za rok 2013

Zde si můžete stáhnout závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2013, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2013