Obětí předváděcích akcí ubývá pomalu

Jako v předchozích letech, tak i v tomto roce probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V letošním roce se do projektu zapojilo 23 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky. Občanské poradny zodpověděly za první pololetí roku 2014 celkem 1081 dotazů.

Klienti se na poradny obracejí především ohledně reklamace zakoupeného zboží, vymáhání svých práv či zadlužení. V největší míře se však stále řeší problematika nekalých obchodních praktik, které pořadatelé předváděcích akcí využívají především při okrádání seniorů. Podle informací z občanských poraden cca na 4 z 5 předváděcích akcí jsou porušovány zákony. I přes neustálou osvětu v oblasti této problematiky jsou zaznamenávány další případy okradených seniorů. Pořadatelé těchto akcí využívají různé fígle, jak znesnadnit kontroly ze strany České obchodní inspekce. Jedním takovým je nahlášení několika akcí najednou, ačkoliv se ve skutečnosti koná pouze jedna, ale pravděpodobnost, že inspektoři navštíví právě tuto akci, se výrazně snižuje. Další možností jak obejít kontroly je pořádání těchto akcí v zahraničí.

Šíře manipulativních technik užívaných na předváděcích akcích je velice pestrá. Psychický nátlak kombinovaný s únavou vede k tomu, že lidé odebírají zboží za značně nevýhodných podmínek, které následně vedou velice často až k exekucím. Většina návštěvníků těchto akcí vyhledává odbornou pomoc i přes rozsáhlou osvětu příliš pozdě. Hledání cesty zpět je velmi složité a jen v některých případech se podaří včas odstoupit od smlouvy bez finančních následků. Občanské poradny jsou jedním z míst, kde je nabízeno odborné poradenství pro nejen výše zmíněné situace. Kontakty na poradny naleznete na webových stránkách www.obcanskeporadny.cz