Průběžná zpráva o plnění cílů v roce 2014

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2014, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Průběžná zpráva o činnosti k 30.6.2014