Projekt Spotřebitelské poradenství pomáhal občanům i celý rok 2014

Asociace občanských poraden realizuje šestým rokem projekt Spotřebitelské poradenství za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento rok bylo do projektu zapojeno 23 občanských poraden, které vprojektu poskytovaly poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a snažily se o zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Za celý rok ty poradny poskytly 2296 dotazů.

Klienti ocenili spotřebitelské poradenství z důvodů možnosti jak osobního, tak i telefonického kontaktu s poradkyněmi,kdy mají možnost předložit příslušné dokumenty, získat rychlé rady a aktivní pomoc poradkyň při sepsání potřebných listin k hájenípráv a oprávněných zájmů klientů.

Nejčastější dotazy klientů se týkaly odstoupení od kupních smluv (např. o sdružených dodávkách energií uzavřených při podomním prodeji) či ohledně odstoupení od úvěrových smluv. Velmi často se na poradny obrací také lidé kvůli neuznaným reklamacím a žádají o sdělení dalšího postupu. S novelou občanského zákoníku se často lidé na počátku roku 2014 zajímali o nové podmínky reklamací. Dále se informují a upřesňují si informace o lhůtě k vrácení zboží do14 dnů od převzetí. Doptávají se na informace s tímto spojené, jak např. postupovat při nepřevzetí zboží, nevrácení kupní ceny prodejcem atd.Naopak, co se týče předváděcích akcí, tak byl zaznamenán nižší počet klientů, což je velice pozitivní.

Do projektu byly zapojeny v roce 2014 tyto poradny:

 • Bohumín
 • Brno
 • České Budějovice
 • Frýdek-Místek
 • Havířov
 • Havlíčkův Brod
 • Hradec Králové
 • Jičín
 • Jihlava
 • Karviná
 • Nové město na Moravě
 • Nový Jičín
 • Moravské Budějovice
 • Opava
 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 3
 • Rokycany
 • Třebíč
 • Uherské Hradiště
 • Vsetín
 • Zlín
 • Žďár nad Sázavou