Spotřebitelé jsou častou obětí klamavých praktik

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2015 probíhá projekt Spotřebitelské poradenství, který je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V tomto roce se do projektu zapojilo 21 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky.

V oblasti spotřebitelského poradenství se nyní poradny nejčastěji setkávají s těmito tématy: smluvní vztahy zejména podnájmy, zápůjčky, vyúčtování telefonní linky, nájemní vztahy, zprostředkovatelské smlouvy k prodeji bytu,  kupní smlouvy uzavřené na dálku (přes internet), dohody o provedení práce, reklamace k vyúčtování elektrické energie, ubytovací smlouvy, překročení lhůty k vyřízení reklamace a odstoupení od kupní smlouvy, smluvní ujednání smlouvy o revolvingovém úvěru či reklamace zájezdů, uplatnění slev z ceny zájezdu a náhrady škody cestovními kancelářemi.

„V poslední době vymizel fenomén předváděcích akcí. Občas poradnu navštíví klient řešící tuto problematiku, ale již to není tak časté.“ Díky mediální kampani proti „Šmejdům“ tato problematika ustupuje do pozadí, dodává ředitel občanské poradny v Jihlavě Karel Křivánek.

Do občanských poraden nyní hledají cestu také klienti, kteří se setkali s tím, že jim při uzavírání spotřebitelských smluv byly sděleny odlišné informace, než následně našli klienti v písemném vyhotovení  - jedná se o smlouvy ohledně dodávek plynu, elektřiny či pojistné smlouvy. Občané byli v častých případech nezákonně navštíveni ve svých bytech bez předchozího objednání, byli nalákáni na levnější cenu elektřiny, akci levných led žárovek atd. Vesměs se klienti shodují na tom, že levnější to pro ně určitě nebylo a jsou z přechodu nešťastní a chtějí se vrátit. Pracovníci některých společností se účelně vydávají za odečitatele měřičů a uvedou tak občana v omyl a nechají si podepsat novou smlouvu na jiného dodavatele.

Podvodných obchodníků se vyskytuje hodně, byť je podomní prodej v některých městech zakázán. Někteří obchodníci uplatňují taktiku, kdy podepíšou se zákazníkem smlouvu, po hodině se vrátí s údajnou omluvou, že udělal ve formuláři chybu, údajně ji opraví, ale ve skutečnosti uzavře s občanem další smlouvu u téže společnosti. Občanské poradny proto apelují, aby lidé byli velmi opatrní a jakoukoliv smlouvu nepodepisovali na místě, ale dali si na čas a poradili se předtím s odborníky nebo známými.

mpo