Na co si dávat pozor u podomních prodejců energii

Po mediální pozornosti upřené na nekalé a agresivní praktiky  předváděcích akcí lze v občanských poradnách pozorovat, že v praxi ubylo dotazů dotýkajících se této problematiky. Mgr. Tereza Wiltschová,  sociální pracovník Občanské poradny  Nový   Jičín zmiňuje, že velkým nešvarem  však zůstává, i přes zákazy většiny obcí, podomní prodej, a to zejména  sdružených dodávek energií. Stále je běžnou praxí, že se příchozí  obchodní zástupci představují pod různými záminkami, aby pak mohli  nabídnout zcela výhodné dodávky elektřiny a plynu.

„Novinkou jedné z  dodavatelských společností je, že spolu s uzavřením smlouvy získá  odběratel sadu žárovek za 1 Kč. Zatímco od smlouvy o dodávkách energií  může v některých případech člověk odstoupit až za několik měsíců po  sjednání smlouvy, žárovky už se vrátit po určitém termínu nedají a  člověk je nucen uhradit až 2 000 Kč.“, dodává  Mgr. Tereza Wiltschová.

Častým a dost nepříjemným problémem bývají také podvodní dealeři k uzavírající s klienty smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu, kteří se vydávají klamně za odečitatele elektroměru či plynoměru a dají klientovi podepsat jeho stav, přičemž se jedná už o smlouvu o přechodu k novému dodavateli energie. Tito dealeři se mohou vydávat za pracovníky velkých dodavatelů energie, používají také desky s jejich logem, což klienty uklidní a vzbudí v nich větší důvěřivost. Obětí těchto praktik se stávají lidé všech generací- v největší míře však senioři, což svědčí o vysoké připravenosti a  přesvědčivosti prodejců daných společností.

Poradci radí takto:  Lidé by si měli při setkání s takovým obchodníkem vyžádat veškeré informace, a hlavně žádné dokumenty nepodepisovat ihned, ale vhodného dodavatele vybrat až pečlivým srovnáním několika možných alternativ. Další radou je  neukazovat stávající smlouvu, zálohu či jiné finanční prostředky a také přebrat všechny dokumenty, které  obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádat  jeho kontakt.

Lidé by se především neměli bát zeptat obchodních zástupců na pasáže ve smlouvě, kterým nerozumí nebo si nejsou úplně jisti jejich přesným významem. Většina dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se lze informovat o všem, co klienta zajímá. Pokud obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka neprofesionality.

Projekt Spotřebitelské poradenství, je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V tomto roce se do projektu zapojilo 21 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky.

Bez názvu11