Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2015

Zde si můžete stáhnout Závěrečnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 31.12.2015, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2015