Ochrana spotřebitele - na co si nejvíce dávat pozor?

Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2016. Do projektu je zapojeno celkem 21 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají občanům řešit problémy spojené se spotřebitelstvím.

Problematika spotřebitelského poradenství je stále aktuální. V občanských poradnách většina klientů přichází právě se situacemi, jako jsou: nesprávný postup při reklamaci, neuznání reklamace, podepsání nevýhodné smlouvy s dodavatelem energií a podobně. Naštěstí se snižují počty klientů, kteří přichází z předváděcích akcí, kde si zakoupili různé výrobky, prací prostředky nebo léky. Častým problémem je i podomní prodej, který běží dál, i přesto, že ve většině měst a obcí platí jejich zákaz. Šmejdi i přes to raději riskují pokutu až do výše 25 tisíc korun, než aby se vzdali výnosného byznysu a přichází s novými tématy jako jsou například průzkumy kvality vody, za které vybírají vysoké poplatky. Jejich taktika se mění i s měnící se společností a stále často najdou člověka, který jim uvěří. Nejčastěji jsou to právě senioři, kteří jsou důvěřiví, a na to podvodníci spoléhají. Nejlepší obranou před podomním prodejcem je zavřít dveře. Rizika, která z neuváženého podpisu smlouvy vyplývají, nejsou zrovna malá. Z toho důvodu je stále nutné o této problematice hovořit a ukazovat, jak se podobným nabídkám ubránit.

Časté jsou nyní dotazy ohledně možnosti odstoupení od smluv při změně dodavatele služeb. Jedná se o služby dodavatelů elektřiny a plynu a také telefonních operátorů.
Mnoho starších lidí podlehne buď nabídce podomních dealerů a změní dodavatele hned v bytě nebo reklamě a jdou si zařídit změnu na pobočku sami.
Uvádějí, že informace podávané dealery či dokonce pracovníky za přepážkou jsou jiné, než pak odpovídá skutečnosti (ohledně možnosti ukončení smlouvy, podmínek dodávky, změny cen apod.). Od smlouvy uzavřené při podomním prodeji je možné odstoupit, a to buď podle občanského zákoníku nebo energetického zákona. Je ale třeba dodržet zákonnou lhůtu. 

Poradkyně z Občanské poradny Praha 1 Zuzana Schovánková radí, aby klienti nepodepisovali smlouvu na místě, ale až ve chvíli, kdy si spotřebitel smlouvu doma pročte, vše promyslí a s někým probere.

Další zvýšený počet dotazů poradci vnímají u reklamací prací podle smlouvy o dílo. Často se smlouva neuzavře písemně a pak jsou dohady o ceně, o rozsahu díla. Někdy řemeslník přijme zálohu, dílo neprovede nebo provede nedostatečně, práci nedokončí a zálohu nevrátí. Doporučení zní takto: uzavírat smlouvy písemně alespoň ve velmi jednoduché formě s uvedením rozsahu prací, termínem dokončení a odhadem ceny.

Na co by si spotřebitelé měli dávat pozor:

 • nejlépe vůbec nechodit na předváděcí akce
 • nepodepisovat smlouvu, kterou nečetli nebo které nerozumí
 • pokud smlouvu podepíší, nedávat originál z ruky
 • využít pomoc rodiny či poradny, zkusit zboží vrátit, odstoupit od smlouvy
 • neuzavírat úvěr svým jménem pro jinou osobu 
 • pokud svolí k ručení, zvážit, zda budou schopni případný závazek uhradit
 • řešit především dluhy, kvůli kterým můžou přijít o střechu nad hlavou, energie nebo svobodu
 • splácet i malé částky, ale pravidelně
 • reagovat na dopisy věřitelů
 • komunikovat s věřiteli písemně, ústní dohody se těžko prokazují
 • využít služeb občanských poraden