Jaká témata nejčastěji řeší občanské poradny v oblasti spotřebitelské problematiky?

V oblasti spotřebitelského poradenství se poradci často setkávají s lidmi, kteří uzavřeli nevýhodnou smlouvu s dodavatelem energií a nyní by ji chtěli zrušit. Smlouvy, které mají spotřebitelé k dispozici, jsou často nedostatečně vyplněné, ale poskytovatel energií disponuje o poznání více vyplněnou verzí. Prodejci se často také vydávají za zástupce současných dodavatelů, vyžádají si doklady o vyúčtování, vloudí se do bytu a pak zmanipulují klienta k podpisu. Teprve později klienti zjistí, že byli podvedeni. Stává se také, že nová smlouva je jednoduše k podpisu podstrčena. Smlouvy jsou často opatřeny podobnými logy jako u stávajících dodavatelů a tak jsou pro staršího člověka téměř k nerozeznání.

Další problematickou oblastí je komplikovanost a nesrozumitelnost smluv,  kdy zejména u spotřebitelských úvěrů je pro spotřebitele náročné zorientovat se v záměrně složitých formulacích jednotlivých smluvních ustanovení.  Část problémů souvisí s lehkovážným přístupem klientů, kteří  uzavírají smlouvy opakovaně s různými společnostmi, nemívají kompletní dokumentaci a pouhá orientace v množství smluv a listin bývá pro ně velmi obtížná. Klienti často nejsou schopni porozumět smluvním podmínkám nebo nevědí s kým zkonzultovat uzavíranou smlouvu.. V některých případech přispívá k uzavírání nevýhodných smluv  nižší finanční a právní gramotnost klientů, kterým při uzavírání smluvních vztahů unikají i základní věci typu povahy poskytované služby apod. K nevýhodně uzavíraným smluvním vztahům přispívá také manipulace a tlak ze strany některých obchodníků včetně neposkytování úplných informací o nabízeném produktu. Vzhledem k tomu, že obětí těchto praktik bývají velmi často  starší občané, musí se poradci vypořádávat se ztíženou komunikací, protože pro klienta je náročná doprava do místa poradny a v některých případech nemá k dispozici ani email.

Další oblastí, s níž klienti navštěvují občanskou poradnu, jsou dotazy na odpovědnost za vady; konkrétně se jedná o neuznané reklamace, problémy při využívání prodloužené (komerční) záruky či pojištění výrobku apod. Mgr. Hedvika Stuchlíková z OP Respondeo dodává, že společným jmenovatelem pro tyto klienty je to, že ochota řešit situaci končí komunikací s obchodníkem a podnětem na Českou obchodní inspekci, avšak málokdo je ochoten z obavy z neúspěchu a případných finančních ztrát obrátit se na soudního znalce či bránit se prostřednictvím soudu.

Projekt Spotřebitelské poradenství je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Do projektu se v roce 2017 zapojilo 23 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky.

jjjjj