Průběžná zpráva za 1. pololetí roku 2017

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2017, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Průběžná zpráva o činnosti k 30.6.2017