Občanské poradny v poslední době často řeší problematiku ohledně aukce energií

Klasická problematika nákupu na tzv. předváděcích akcích již víceméně pominula a v posledním roce poradny tuto problematiku často neřešily. Nově se však objevují tzv. aukce energií, které jsou uzavřeny většinou podomním prodejem či telefonicky. Jde o zprostředkování uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Klient uzavře smlouvu se zprostředkovatelem, který mu ve výběrovém řízení či v aukci vybere nejvýhodnějšího dodavatele.


Ve smlouvě je však uvedeno ustanovení, že se klient musí zdržet jakýchkoli jednání, které by zmařily realizaci této smlouvy. Ve zprostředkovatelské smlouvě je také rovnou zakotvena plná moc na uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Zprostředkování je zdarma, ale jakmile klient nesouhlasí s převodem a chce od smlouvy s novým dodavatelem odstoupit, tak po něm zprostředkovatel začne vymáhat smluvní pokutu za zmaření jednání.

Společnosti po podpisu smluv obvykle 3-6 měsíců vyčkávají, než klientům vyberou nové dodavatele. Klient to obvykle zjistí, když mu stávající dodavatel oznámí, že došlo k porušení smlouvy a bude mu naúčtována pokuta. V tu chvíli se již nedá ani od smlouvy o aukci bez pokuty odstoupit.

Sankce za odstoupení od smlouvy nejsou to jediné, na co by si lidé v takovýchto případech měli dávat pozor. Ve smluvních podmínkách těchto společností můžeme mimo jiné najít i ustanovení, podle kterého je zprostředkovatel oprávněn si za každou smlouvu nebo dodatek ke smlouvě na dodávky energetické komodity pro každé odběrné místo účtovat odměnu v řádu několika tisíc korun. Ta se neúčtuje v případě, že odběr bude skutečně zahájen. Této sankci se tedy lze vyhnout jen tím, že nasmlouvanou energii začne klient odebírat a to i v případě, že s novým dodavatelem neušetří vůbec nic.

Ve většině případů jsou obětí těchto praktik senioři, případně osoby se sníženou mentální schopností, ale s neomezenými právy uzavírat smlouvy. Tyto osoby situaci většinou nerozumí, smlouvu nechtějí, ale "ze slušnosti" ji podepíší, aby měli od prodejce klid. Klientů, kteří se na poradny s těmito dotazy a žádostí o pomoc obracejí, v poslední době přibývá a vypovězení uzavřených smluv je často velmi složité.

Poradny radí klientům, aby v případě, že na ně někdo zazvoní nebo je kontaktuje telefonem a přesvědčuje, že jim změní dodavatele energie a ušetří, poděkovali a hovor ukončili. Pokud by i přesto chtěli odebírat elektřinu či plyn od jiného dodavatele, je lepší variantou nechat si zpracovat více nabídek a vyhledat odbornou poradenskou službu.

Tyto praktiky se dějí i v místech, kde je podomní prodej místní vyhláškou zakázán.

Projekt Spotřebitelské poradenství je dotován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Do projektu je v roce 2018 zapojeno 22 poraden, které poskytují občanům informace ohledně spotřebitelské problematiky.

 

Praha 26.6.2018

jjjjj