Veřejná konzultace - nový zákon o ochraně spotřebitele

Na základě usnesení vlády č. 653 ze dne 18. září 2017 probíhají práce na paragrafovém znění nového zákona o ochraně spotřebitele. Zpracování nového zákona je příležitostí pro zhodnocení účinnosti stávajících pravidel a pro celkové zkvalitnění právní úpravy ku prospěchu spotřebitelů. Za účelem výběru co možná nejlepších řešení připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR veřejnou konzultaci, jejímž cílem je získat reakce přímo od spotřebitelů.

Do veřejné konzultace se může zapojit každý v období od 2. července do 31. srpna 2018, a to prostřednictvím internetové adresy http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/pruzkumy/481.

Internetový článek s informacemi o této konzultaci je přístupný na stránkách ministerstva, konkrétně na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/pravni-predpisy-pro-ochranu-spotrebitele/verejna-konzultace-k-novemu-zakonu-o-ochrane-spotrebitele--238668/.