Průběžná zpráva za 1. pololetí roku 2018

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu ke dni 30.6.2018, na který byla poskytnuta dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Průběžná_zpráva_k 30.6.2018