Průběžná zpráva 2019

Zde si můžete stáhnout Průběžnou zprávu o plnění cílů projektu 2019.

Průběžná zpráva 2019