Spotřebitelské poradenství 2019

Tento projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytováníporadenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Tento projekt byl realizován v roce 2019 za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Hlavním cílem projektu "Spotřebitelského poradenství" je poskytování kvalitního spotřebitelského poradenství zejména těm, jejichž spotřebitelská práva jsou omezována nebo přímo porušována - především senioři, lidé zdravotně postižení, sociálně vyloučení obyvatelé nebo lidé ohrožení sociálním vyloučením, nezaměstnaní atd. Poradenství je poskytováno zkušenými a proškolenými poradci z občanských poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden (AOP). Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR (rozvíjet činnost NNO, zlepšovat informovanost občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb a o způsobu, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy).

V roce 2019 bylo do projektu zapojeno 22 občanských poraden, které vprojektu poskytovaly poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a snažily se o zlepšení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V roce 2019 poradci zodpověděli a pomohli vyřešit přes 2000 dotazů. Uskutečnilo se přes 23 seminářů na téma Spotřebitelská úskalí, Ochrana spotřebitele, Nejčastější spotřebitelská rizika a omyly, Spotřebitel a jeho práva atd.

Klienti ocenili spotřebitelské poradenství z důvodů možnosti jak osobního, tak i telefonického kontaktu s poradkyněmi,kdy mají možnost předložit příslušné dokumenty, získat rychlé rady a aktivní pomoc poradkyň při sepsání potřebných listin k hájení práv a oprávněných zájmů klientů.

Nejčastější dotazy klientů se týkaly odstoupení od kupních smluv (např. o sdružených dodávkách energií uzavřených při podomním prodeji), či ohledně odstoupení od úvěrových smluv. Velmi často se na poradny obrací také lidé kvůli neuznaným reklamacím a žádají o sdělení dalšího postupu. Dále se klienti informují a upřesňují si informace o lhůtě k vrácení zboží do 14 dnů od převzetí v rámci e-comerce. Doptávají se na informace s tímto spojené, jak např. postupovat při nepřevzetí zboží, nevrácení kupní ceny prodejcem atd.

V rámci propagace projektu byly vytištěny informační letáky a spuštěna informační kampaň s názvem „Občanské poradny chrání spotřebitele “. Zpráva se věnuje nevýhodným uzavíráním několika smluv nezávisle na sebe o sdružených dodávkách plynu a elektřiny. Druhá informační kampaň „Pozor na povánoční výprodeje“. Zpráva řeší problematiku falešných slev a klamavých nabídek, které lákají zákazníky ke koupě zboží prostřednictvím mazaných marketingových triků.

Zde si můžete stáhnout tiskové zprávy spolu s letákem:

Tisková zpráva č. 1

Tisková zpráva č. 2

Spotřebitelský tahák

Do projektu byly zapojeny v roce 2019 tyto poradny:

V roce 2019, v rámci projektu Spotřebitelské poradenství podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, zpracovaly poradny tyto kazuistiky, které popisují konkrétní problémy a možnosti jejich řešení.


Kazuistiky jsou ke stažení zde: