Stále mám co nabídnout

„Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku

Tento projekt je realizován Asociací občanských poraden a jeho partnerů Občanské poradny Třebíč, Slezskou Diakonií a Centrem nové naděje.

Smyslem projektu je poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání. Lidé starší 50 let jsou jednou z nejohroženějších skupin z hlediska ztráty zaměstnání a současně mají největší obtíže při uplatňování na trhu práce, proto je projekt zaměřen právě na tuto cílovou skupinu. Pro realizaci projektu byly vybrány regiony Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek, kde je vysoká nezaměstnanost osob starších 50 let.

Doba realizace: 15. 4. 2012 - 14. 4. 2014


Hlavními cíli projektu jsou:

1) Vytvoření pracovních míst či zprostředkování zaměstnání pro 42 osob starších 50 let žijících v lokalitách Třebíč, Karviná a Frýdek - Místek,

2) Zvýšení možnosti uplatnění pro 240 osob starších 50 let na trhu práce prostřednictvím:

- provedení osobnostní diagnostiky a individuálním poradenstvím
- realizací rekvalifikačních vzdělávacích kurzů (základy práce s PC, Pracovník sociální péče pro obslužnou péči)
- poskytnutím individuálního pracovně - právního poradenství
- mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele osob účastnících se projekt

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

alt