Závěrečná zpráva k projektu Bydlení za rok 2010

K poslednímu dni roku 2010 vznikla Závěrečná zpráva k projektu "Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku", která obsahuje informace nejen o Asociaci občanských poraden a jednotlivých občanských poradnách zapojených do projektu, ale také kvantitativní výstupy projektu, který byl podořen Ministerstvem pro místní rozvoj.